Algemene schouwing & kenteken info

Uit Tomoswiki
Versie door Tomosadmin (overleg | bijdragen) op 2 jul 2009 om 20:31 (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Bron: RDW; http://www.rdw.nl Omdat er toch nog regelmatig topics zijn over de kenteken keuring zet ik nou alles ff in de faq. De RDW registreert gegevens van vo…')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Bron: RDW; http://www.rdw.nl


Omdat er toch nog regelmatig topics zijn over de kenteken keuring zet ik nou alles ff in de faq.De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren / houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij.

Daarnaast bewaakt de RDW de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigenpark en schept zij voorwaarden ter voorkoming van fraude en ciminaliteit.

Wat gaat er veranderen / gebeuren en wanneer? Alle bromfietsen die in Nederland van de openbare weg gebruik maken, moeten voorzien worden van een eigen kentekenbewijs en kentekenplaat. Die nieuwe kentekenplaat komt in de plaats van het verzekeringsplaatje dat elke bromfiets nu hoort te hebben. Bij dat kentekenbewijs horen alle relevante technische en persoonsgegegevens.

Grofweg omvat de kentekenplicht 3 aspecten:

Bestaande bromfietsen moeten van een kentekenbewijs worden voorzien (van 1 september 2005 tot en met 31 oktober 2006) Nieuwe bromfietsen worden bij verkoop van een kentekenbewijs voorzien (vanaf 1 september 2005); Alle handelingen die met betrekking tot een kenteken van een personenauto verricht worden, moeten ook met een kentekenbewijs voor brom- en snorfietsen verricht kunnen worden.


Definitie Bromfiets De kentekenplicht voor bromfietsen geldt voor alle bromfietsen in Nederland. Onder de definitie van bromfiets vallen ook alle snorfietsen, bromscooters, brommobielen en fietsen met hulpmotor van minder dan 50cc. In artikel 1 van de Wegeverkeerswet 1994 worden bromfietsen als volgt gedefinieerd:

"Motorrijtuigen op 2 of 3 wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km per uur en uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ of met een elektromotor, met uitzondering van gehandicaptenvoertuigen."

Ook enkele 4-wielige motorrijtuigen (de brommobielen) worden als bromfiets aangemerkt en krijgen een eigen kenteken.

Het kenteken van het huidige bromfietspark In grote lijnen bestaat de kentekening uit 4 aspecten:

Registratie technische gegevens (schouwing van de bromfiets) Registratie persoonsgegevens (aanvraag kenteken) Afgifte kentekenbewijs Afgifte kentekenplaat Het ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft besloten dat bromfietsen administratief gekentekend worden. Administratief kentekenen betekent dat er geen technische keuring van te kentekenen bromfietsen komt. Het is dus niet uitgesloten dat een motorisch opgevoerde bromfiets voorzien wordt van een kenteken. Iedere bromfietseigenaar krijgt een kenteken voor zijn voertuig, tenzij eenduidig is vastgesteld dat de bromfiets gestolen is, dat er met het Voertuig Identificatie Nummer (VIN) is geknoeid of dat geen typegoedkeuring te achterhalen is. Voordeel van deze keuze is dat een kenteken relatief goedkoop aangeboden kan worden. De eigenaar van de bromfiets betaalt de kosten voor de kentekening zelf.

Het eerste onderdeel van de aanvraag is een schouwing van het voortuig. Die wordt uitgevoerd door een bromfietshandelaar die daartoe door de RDW erkend wordt. De eigenaar / houder (of een persoon namens hem) biedt zelf zijn voertuig aan voor de schouw. De handelaar neemt zichtbare technische gegevens op.

Verplicht is het noteren van: - het merk - type - Voertuig Identificatie Nummer (VIN)

Als het mogelijk is, dient de schouwer ook de volgende gegevens te noteren: - motornummer - typegoedkeuringsnummer - tag-nummer - bijzonderheden.

De handelaar voert deze gegevens online in bij de RDW, geeft de eigenaar een registratieforumulier en regelt de betaling van de schouwing met de eigenaar. De handelaar bepaalt zelf de hoogte van dit tarief. De gegevens uit de schouw kunnen gezien worden als een vorm van voorregistratie.

Het tweede onderdeel is de aanvraag van een kenteken. Met het registratieforumulier en geldige legitimatie vraagt de eigenaar op een RDW-postkantoor een kentekenbewijs aan. De aanvraag wordt geautomatiseerd afgehandeld. Uitzonderingen ("uitval" worden door een apart team van RDW-medewerkers afgehandeld. Als fraude, misbruik of diefstal niet aannemelijk gemaakt kan worden, gaat de RDW over tot het afgeven van een kenteken.

Als derde stap in de kentekening krijgt de eigenaar het kentekenbewijs thuis toegestuurd. Het kentekenbewijs zal hetzelfde uiterlijk krijgen als dat van personenvoertuigen.

Met het kentekenbewijs kan de eigenaar een kentekenplaat aanschaffen bij een erkende kentekenplaatfabrikant. Daarbij moet hij een geldige legitimatie en zijn kentekenbewijs tonen. De bromfietseigenaar moet hierna zelf zijn nieuwe kenteken aan zijn verzekering doorgeven.


Waarom wordt de kentekenplicht voor bromfietsen ingevoerd? In de politieke besluitvorming om de kentekenplicht voor bromfietsen in te voeren, hebben de volgende zaken een belangrijke rol gespeeld: Verhogen van de verkeersveiligheid; Verminderen van het aantal diefstallen van bromfietsen; Afname van de kleine criminaliteit; Eenvoudigere handhavings- en opsporingsmogelijkheden; Beter onderscheid tussen brom- en snorfietsen; Een koppeling tussen eigenaar / houder en voertuig; Betere handhaving van WA-verzekeringsplicht.


Erkenning bedrijfsvoorraad Een belangrijke verandering is dat de erkenning bedrijfsvoorraad opengesteld wordt voor importeurs, fabrikanten, handelaren en dealers van bromfietsen. Bedrijven met de erkenning bedrijsvorraad kunnen alle voertuigsoorten in hun bedrijfsvoorraad registreren.

Voor bedrijven die alleen op het gebied van bromfietsen actief zijn, is het aanvragen van een erkenning bedrijfsvoorraad nieuw. Voor bedrijven op het gebied van motorvoertuigen, waaronder motorfietsen, was het al langer mogelijk een erkenning bedrijfsvoorraad te verkrijgen. Bedrijven die al een erkenning bedrijfsvoorraad hebben, krijgen vanaf 1 september 2005 vanzelf de mogelijkheid om ook bromfietsen in hun bedrijfsvoorraad op te nemen.

Het begrip bedrijfsvoorraad is een juridische term. Het geeft een handelaar de mogelijkheid gekentekende bromfietsen in de administratieve voorraad op te nemen. Dit heeft als gevolg dat die bromfietsen vrijgesteld zijn van voertuiggebonden verplichtingen, zoals de WA-verzekering. Bedrijven zonder een RDW erkenning bedrijfsvoorraad hebben deze mogelijkheid niet. Tevens kan een bedrijf met een erkenning bedrijfsvoorraad de tenaanstelling van het voertuig namens zijn klanten uitvoeren en afhandelen op het postkantoor.

Bedrijven die handelen in bromfietsen kunnen een erkenning bedrijfsvoorraad aanvragen. Hiervoor is een eenmalig aanvraagtafief en een jaarlijks toezichtstarief verschuldigd. Daarnaast dient de erkenninghouder te beschikken over een PC met modem, een abonnement bij een door de RDW aangewezen provider om digitale communicatie met de RDW-systemen mogelijk te maken.

Bevoegdheid schouwen Alleen bedrijven met de erkenning bedrijfsvoorraad kunnen de bevoegdheid tot het schouwen aanvragen. De RDW zal deze bedrijven controleren door middel van een bedrijfsondezoek. Bij toekenning van de bevoegdheid schouwen, zal de RDW een applicatie verstrekken waarmee de schouwgegevens kunnen worden vastgelegd. Het bedrijf dient te beschikken over een printer om de registratieformulieren voor de bromfietseigenaar uit te printen. Door het verkrijgen van deze bevoegdheid verplicht de erkenningshouder zich aan de voorwaarden te houden die gesteld worden aan het juiste en betrouwbaar uitvoeren van de schouwing

Handelaarskentekenbewijs Met de kentekenplicht voor bromfietsen wordt ook het handelaarskenteken voor bromfietsen geïntroduceerd. Net als voor motorvoertuigen wordt het voor bromfietsen mogelijk een handelaarskenteken te voeren. Door gebruikt te maken van een handelaarskenteken mag een bestuurder toch de openbare weg op met een bromfiets die behoort tot de bedrijfsvoorraad van het bedrijf. Dit is alleen toegestaan in het kader van bedrijfsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld het maken van een proefrit.

Verdere informatie: http://www.ishetgeenplaatje.nl

Daar is heel veel te vinden over OA waar je kan laten schouwen en waar je een kentekenplaat kan laten maken!

Het bovenstaande artikel stond eerst op het Forum, deze pagina is automatisch gegenereerd naar wiki opmaak. Voel je vrij om de pagina aan te passen.